Franchising

FRANCHISE  SÜRECİ MARKA VE EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ

Türkiye’ de ilkleri yaşatan Okul Öncesi Eğitim Modeli BÜGEM ile büyümeye devam ediyouz. Franchising zincirimizin bir parçası olup yatırım yapmayı planlayan girişimciler ile; Eğitimdeki öncülüğümüz ve  deneyimlerimiz ile “Marka ve Eğitim” iş birlikleri yapıyoruz.

Kimler Franchise Temsilcilik Alabilir?

• Sıfırdan anaokulu açmak isteyen girişimciler
• Okul isim tabelalarını ve eğitim sistemlerini değiştirmek isteyenler anaokulu sahipleri,
• Dönüşüm okulları ruhsatı ile anaokulu açmak isteyenler


1) Franchise Okulu Olmanın Avantajları Nelerdir?
• 20 yıla dayanan eğitim sektöründe öncülüğü ve güveni kazanmış, itibarlı bir markaya ortak olmak,
• Anaçağ Anaokulu franchise zincirinin gücü ile hareket etmek,
• Genel Merkez tarafından sınırları çizilmiş profesyonel bir sistemin içinde güvenle var olmak,
• Öğretmen ve Yönetici seçiminde profesyonel destek olmak,
• İnsan Kaynakları profesyonel desteği almak,
• Yönetici ve öğretmenlerin BÜGEM eğitimlerini alması,
• Kurumsal kimlik çerçevesinde hazırlanmış tanıtım ürünleri (Katalog, El broşürleri, web sitesi, iç ve dış mekan görsel önerileri)
• Eğitimsel sürecin yıllık planlaması ve haftalık-aylık doküman paylaşımı
• Tanıtım ve Kayıt stratejilerinde danışmanlığı
• Her an size yardımcı olacak uzman bir kadronun varlığı ve profesyonel destek

2) Franchise Okulu Olmak İçin Sizleri Nasıl Bir Süreç Bekliyor?
• Franchise başvurusu
• Ön Görüşme
• Ön sözleşmenin imzalanması
• Okul binası ile ilgili fizibilite
• Marka ve eğitim iş birliği sözleşmesinin imzalanması
• Uygulama takviminin yapılması
• Tanıtım çalışmalarının başlaması
• Personel seçimi ve İK çalışmalarında destek verilmesi
• MEB başvuru süreci ve başvurularının yapılması
• Personelin hizmet içi eğitimi
• BÜGEM hizmet içi eğitim ve uygulama metodları eğitimi

3) Franchise Okullarımıza Ne Sunuyoruz?

• Okulun kuruluş aşamalarının süreç yönetimi danışmanlığı
• Öğretmen ve yönetici seçimi
• Öğretmen ve yöneticilerin eğitimleri
• Okulun bulunduğu bölge yapısının analizi ve tanıtım stratejilerinin belirlenmesi
• Okulun tanıtım sürecinde görsel metaryel desteği
• Öğretim yılının tamamı için aylık-haftalık-günlük plan desteği
• Öğretim süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi
• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin organizasyonu ve süpervizyonu
• Ebeveyn Akademisi
• Ebeveyn memnuniyet araştırması
• Yönetici ve Öğretmenlerin performans değerlendirmesi
• Eğitim programının değerlendirilmesi ve geri bildirimlerinin sağlanması

4) Franchise Okullarımızdan Ne Bekliyoruz?
• Markamızın kurumsal kimliğinin dışına çıkmadan eğitim sürecinin yürütülmesi
• Marka giriş bedelinin ödenmesi
• 50 öğrenciye kadar aylık sabit bedelin ödenmesi
• 50 öğrenci sonrası sabit bedele ilaveten her bir öğrenci için aylık öğrenci başına ücretin ödenmesi
• Aylık reklam bedelinin ödenmesi (hizmetler ve enflasyon oranında her yıl değişebilen)
• Personele yönelik özlük işlemlerinin titizlik ile yerine getirilmesi
• Markamızın kurumsal kimliğine uygun materyaller, söylem ve kuralların uygulanması

Geleceğe değer katan bireyler yetiştiriyoruz.

Her gün çocuğunuz için mükemmel bir eğitim sunacağız.
ŞİMDİ BAŞVUR