Kurumsal

Pandemi Döneminde Okula Dönüş Faaliyetleri

PANDEMİ DÖNEMİNDE OKULA DÖNÜŞ FAALİYETLERİ

1.            OKUL FAALIYETE GEÇMEDEN ÖNCE ALINAN ÖNLEMLER

1.1.        BINANIN HAZIRLANMASI

1.2.        TEMIZLIK VE DEZENFEKSIYON IŞLEMLERI             

1.3.        EĞITIM VE ÇALIŞMA ORTAMLARININ DÜZENLENMESI

1.4.        ÖĞRENCİ VE ÇALIŞANLAR İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

2.            OKUL FAALIYETE GEÇTIKTEN SONRA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER     

2.1          OKULDA BULUNAN BIR KIŞIDE COVID-19 HASTALIĞI ŞÜPHESI OLUŞMASI DURUMUNDA

2.2          COVID-19 TANISI ALAN ÇALIŞAN YA DA ÖĞRENCININ TEDAVI SONRASI OKULA DÖNÜŞÜ

2.3          KIŞISEL KORUYUCU KULLANIMI

2.4          OKUL ORTAMININ DÜZENLENMESI

2.4.1      OKUL ORTAMINDA ALINAN TEDBIRLER

2.4.2      YEMEKHANE KULLANIMI

2.4.3      SERVIS KULLANIMI

2.4.4      TEDARIKÇI FIRMALARLA ILGILI SÜREÇLER

2.4.5      EĞITIM ÇALIŞMALARI

3. İLETİŞİM      

 

1.            OKUL FAALİYETE GEÇMEDEN ÖNCE ALINAN ÖNLEMLER

1.1          BİNANIN HAZIRLANMASI

1.            Okul temizlik planı T.C. Sağlık Bakanlığı dokümanları esas alınarak; hangi alan, kim tarafından, hangi ürün ve hangi materyaller kullanılarak, ne sıklıkta temizleneceği belirlenmiştir. Gün içinde çok sayıda temas gerçekleşen yüzey ve alanlar saptanmış olup, temizlik planında yetkili kişinin kontrolü altında temizlik sıklığı belirlenmiştir.

2.            Okulumuzun tüm kullanım alanlarındaki kapı ve pencereleri (giriş, sınıf, tuvalet, ofis vb.) binanın havalandırması, temas ve bulaşma riskini azaltmak amacı ile tüm gün açık tutulur.

3.            Okul açılmadan önce tüm alanlar deterjan ve su ile temizlenecektir.

4.            Tüm alanlardaki çöp kutuları kapaklıdır. Sabun ve kâğıt havlu tedariki düzenli olarak yapılmaktadır.

5.            Okula giriş noktalarında hijyen paspasları, pedallı ve el teması olmayan alkol bazlı el antiseptiği stantları bulunur.

6.            Ortak kullanımdaki sebil cihazları kaldırılmıştır. Tüm öğrenci ve çalışanların su mataralarını yanlarında getirmesi beklenir. Zorunlu hallerde su ihtiyacı desteklenir.

7.            Kullanılmış maske ve eldivenler için temas gerektirmeyen, üstü kapalı ve pedallı atık kumbaraları bulunur.

8.            Yoğunluk olabilecek alanlar tespit edilmiş sınıf içi düzenlemeler kapasite ve kişi sayısına göre düzenlenmiş, gerekli yerlere 1.5 metre sosyal mesafe uyarıları yapıştırılmıştır.( okul girişi, yemekhane, sınıflar)

1.2          TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ

1.            Bina temizlik ve dezenfeksiyonu hazırlanan okul temizlik planına uygun olarak gerçekleştirilir. Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonunda Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberindeki kriterleri karşılayan ürünler kullanılır. (bkz. plan program, MSDS formları).

2.            Temizlemeden önce sınıf, ofis ,oda , yemekhane ve izolasyon odasını havalandırılacak. En az    20 dakika hava akımı olması sağlanacak.

3.            Her temizlik öncesi ve sonrası eller en az 20 saniye boyunca talimata uygun olarak temizlenecek. Mümkün değilse en az %70 alkol içeren el antiseptiği kullanılacak.

4.            Her alan için ayrı eldiven ve temizlik bezi kullanılacak.

5.            Temizlik; toz, mikrop ve kirleri gidermek için sabun veya deterjan ve su kullanarak yapılan işlemdir. Dezenfeksiyon; mikropları öldürmek için çamaşır suyu veya alkol gibi kimyasallar kullanılarak yapılan işlemdir. Enfeksiyonun yayılmasını azaltmanın en iyi yolu, her iki işlemi de uygulamaktır. Alanların önce temizliğini yapın ardından  talimatnamede belirtilen alanlara uygun dezenfektan kullanılacak.

6.            En az %70 alkol içeren dezenfektanlar ve1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılabilir.1/100 sulandırma için, 5 litre suya yarım küçük çay bardağı sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9)  koronavirüse karşı etkilidir.

7.            Programda belirtilen sık dokunulan alanlara odaklanılacak.

8.            Temizlik malzemelerinin son kullanma tarihlerini kontrol edilecek.

9.            Boşalan sabun ve biten kağıt havluları kontrol edilecektir. Boşalan sıvı sabun    kaplarını yıkayıp kuruladıktan sonra doldurulacak.

10.          Her temizlik sonrası 1/100 lük çamaşır suyu ile temizlik malzemelerini dezenfekte edip 70 derecede çamaşır makinasında yıkayıp kurutulacak ve kapalı alanda muhafaza edilecektir.

11.          Islak zemin temizliğinde “kaygan zemin” uyarı levhasını koyulması    unutulmayacaktır.

12.          Her alanın temizliğinden sorumlu olan kişi aynı olacaktır. Yapılan temizlik işlem kontrolleri Okul Müdürü tarafından yapılacak olup kontrol sorumluları sınıflar için okul müdürüdür Odalar ve izolasyon odasının içinde okul müdürüdür.

13.          En az %70 alkol içeren dezenfektanlar ve1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılabilir.1/100 sulandırma için, 5 litre suya yarım küçük çay bardağı sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9)  koronavirüse karşı etkilidir.

14.          Programda belirtilen sık dokunulan alanlar günde en az 2 kez temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılacaktır. (kapı kolları ,masa üstleri, sandalye üstleri, pencere kenarı ve kolları ,elektrik düğmeleri, lavabo armatürleri vb.)

15.          Servis araçlarında kapı tutmacı, koltuk arkası     tutmaçları, kemer tokaları, rehber korunağı her servisten sonra temizlenir. Aracın süpürülmesi, perde ve koltuk başlıklarının yıkanması, koltuk yüzeylerinin silinmesi, yer döşemesinin temizlenmesi haftalık olarak yapılır.

16.          Zemin temizliği günde iki kez yapılır. Minimum dokunma yüzeyleri tavan, duvar, perde, panjur vb. ayda bir kez temizlenir. Gözle görülür bir şekilde kirlenme olması durumunda da bu sayılar artırılır. Temizlik/dezenfeksiyon işlemi sırasında kuru paspas yerine nemli paspas kullanılır.

1.3          EĞİTİM VE ÇALIŞMA ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ

1.            Egitim ve çalışma ortamları, fiziksel mesafe kuralları gözetilerek    düzenlenmiş, her alanda maksimum kaç kişi bulunabileceği belirlenmiştir.

2.            İdari oda ve bekleme alanları ,fiziksel mesafe kuralarına göre yeniden düzenlenmiş ve işaretlenmiştir.

3.            Güncel olarak; tüm çalışan, öğrencilerin ve var ise ziyaretçilerin maske takmaları zorunludur. Sağlık Bakanlığı ya da okul hemşiresi/doktoru tarafından siperlik, gözlük gibi benzeri ilave kişisel koruyucular önerildiğinde, derhal uygulamaya alınır.

4.            Çalışma planları dönüşümlü ve kısa süreli olacak şekilde düzenlenmiştir. Okul içerisinde, sınıf veya diğer kullanılacak mekanlarda tüm çalışanlar ve öğrenciler bu dönemde kendileri için belirlenmiş yerlerde değişiklik yapmadan otururlar.

5.            Sınıf içinde bulunan alanlara enfeksiyon kontrol önlem afiş bilgilendirmeler asılmış lavabo alanına el hijyen talimatnameleri asılmıştır.

1.4          ÖĞRENCİ VE ÇALIŞANLAR İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

1.            Mart ayı içinde  Şeyma EKİCİ  tarafından öğretmenlere bilgilendirme ,diğer personel ,temizlik ,yemekhane personellerine bilgilendirme  yapılmıştır, ayrıca K12 ,telefon ,e-mailler ile bilgilendirmeler tüm personele kurucu ve okul müdürü tarafından yapılmıştır.

2.            Çalışan öğretmenlere  14 Ağustos’ta covid-19 enfeksiyon tanımı, belirtileri, yayılımı ,KKD kullanımı ,standart enfeksiyon kontrol önlemleri, kişisel hijyen, bulaş bazlı önlemler eğitimi verilmiştir.(önlemlere uygun olarak, sosyal mesafe, girişe el antiseptiği, sık ara ve havalandırma, kendi özel kalemlerinin kullanması vs tedbirler alınarak).

3.            Temizlik ,yemekhane ,güvenlik ve diğer personeller için eğitimler yapılmıştır.(28.08.2020)

4.            Öğrenciler için tekrar okula geldiklerinde sınıflarında bilgilendirme tekrar eğitimi planlanmıştır.  Hazırlık grupları için.(31.08.2020)

2.            OKUL FAALİYETE GEÇTİKTEN SONRA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

1.            Öğrencide ;

•             Ateş

•             Öksürük

•             Burun akıntısı

•             Solunum sıkıntısı

•             İshal şikayeti olması durumunda,

•             Aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen kişi varlığında,

•             Aile içerisinde solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında,

•             Aile içerisinde COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda ,velilerin çocuklarını okula getirmemesi gerektiği konusunda sık bilgilendirmeler yapılacak(SMS,K12,WEB sayfası üzerinden) taahhütname alınacaktır.

2.            Velilerin çocukları okula gelmediğinde sebebini DTB ni (devamsızlık takip birimini) haberdar etmesi gerektiği hakkında bilgilendirilecektir. Sağlık kuruluşuna gitmeleri istenecektir.

3.            Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında  velilerin acil durumlar dışında okula girmemesi , salgın hastalık dönemi önlemlerine (sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı vb.) dikkat etmesi gerektiği k12net üzerinden bilgilendirilmiştir.

4.            Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması,65 yaş     üstü ve altta yatan hastalığı olanların öğrencileri bırakıp almaması gerektiği bilgilendirmesi k12net üzerinden bilgilendirilmiştir.

5.            Kuruluşta maskesi  olmayan  öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar için giriş danışmadan temini sağlanacaktır.

6.            Ateş, solunum sıkıntısı, öksürük, burun akıntısı, kas ağrısı halsizlik, ishal, tat ve koku kaybı yaşayan personel ve öğretmenin okul yönetimini arayarak okula gelmemesi, şikayetleri okulda başlamışsa sağlık birimi tarafından izolasyon odasına alınarak sağlık kurumuna yönlendirilmesi, aynı gün içinde teşhis ve tedavisinin yapılması, neticenin okul yönetimine ve sağlık birimine iletilmesinin önemi eğitim sırasında bilgilendirilmiştir.

7.            Aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen kişi varlığını, Aile içerisinde solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığını, Aile içerisinde COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunu okul yönetimi ve sağlık birimi  ile paylaşması zorunluluğu eğitim sırasında bilgilendirilmiştir.

2.1.1      OKULDA BULUNAN BİR KİŞİDE

COVİD-19 HASTALIĞI ŞÜPHESİ OLUŞMASI DURUMUNDA ;

Okul sınırları içindeki çalışan, öğrenci ya da ziyaretçilerden birinde ateş, öksürük ,burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal gibi belirtiler ortaya çıkarsa maskeli olarak,

1.            Durumu ilk gözleyen kişi, okul müdürünü haberdar eder.

 

2.            Okul müdürü bu belirtileri gösteren kişiyi belirlenmiş izolasyon alanına yönlendirir.

 

3.            Öğrenci ise velisine, erişkin ise kendisine bilgi verilerek T.C. Sağlık Bakanlığı iletişim Merkezi 184 ile irtibata geçmesi sağlanır. Buradaki yetkilinin verdiği talimatlara uymaları ve en kısa sürede okuldan ayrılmaları istenir.

 

 

4.            Öğrenci ya da çalışan okuldan ayrılana kadar izolasyon alanında bekletilir. Maske kullanımı hasta kişi tarafından tolere edilemezse, ağzı kaplayacak şekilde pamuklu bez (tek kullanımlık mendil) sağlanmalı ve kullanım sonrasında hemen bir tıbbi atık torbasına atılmalıdır. Suyla veya alkol bazlı el antiseptiği ile temizlenmesi sağlanmalıdır. Kişisel koruyucular olsa da kapalı ortamda birlikte beklenilmez.

 

 

5.            İzolasyon alanı boşalınca havalandırılır ve dezenfekte edilir.

 

6.            Çalışan ya da öğrencinin okul sınırları içinde bulunduğu mekanlar, kimlerle ne süre ile temas ettiği bilgisi liste şeklinde tutanak altına alınır. Hasta kişinin olası temaslılarının saptanması ve yönetimi, sağlık otoritesinin talimatlarına uygun olarak yapılır. Salgın hastalık belirtisi veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanların yakınlarına, İletişim planlamasına uygun olarak bilgilendirme yapılacaktır.

 

7.            Sağlık birimi ve yönetim kişinin Covid-19 tanısı alıp almadığını takip eder. Çalışan ya da öğrenci Covid-19 değilse bile sağlık kuruluşundan “okula dönüşünde sakınca olmadığı”na dair hekim raporunu okula teslim ettikten sonra okula devam edebilir.

8.            Covit -19 hastalığı şüphesi bulunan öğrencinin bulunduğu sınıf arkadaşları ,öğretmenlerine yönelik (evlerine gönderilmesi durumu, İlçe Sağlık Müdürlüğünün bilgilendirilmesi vs.) uygulama ve Covid -19 tanısı varlığı durumunda kaç gün okula gelinmeyeceğine dair uygulamalar bakanlığın açıklanacak mevzuat ve prosedürlerine göre yönetilecektir.

9.            COVİD-19  tanılı kişi varlığında ortam 24 saat süre ile kapısı kapalı olarak havalandırılıp sonrasında  talimata göre dezenfeksiyon yapılacaktır.

10.          Salgın hastalık şüphesi olan kişi ile ilgilenirken maske gözlük /yüz siperliği, önlük, tek kullanımlık koruma giysisi, eldiven kullanılacak. Çıkarırken önce eldiven ve elbise çıkarılıp el antiseptiği kullanılacak sonrasında yüz siperliği en son maske çıkarılacak eller yıkanacak ya da alkol bazlı el dezenfektanı kullanılacaktır.

11.          Salgın hastalık belirtileri olan kişinin vücut sıvılarıyla temas eden eldivenleri ve diğer tek kullanımlık eşyaları tıbbi atık olarak kabul edilerek tıbbi atık prosedürüne uygun atılacaktır.

Belirtileri ilk Gözleyen Kişi

•             Okul Müdürüne bilgi verir.

•             Hastayı izolasyon alanına yönlendirir.

         Okul Müdürü

•             Hastayı izolasyon alanında kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanarak değerlendirir.

•             Öğrenci velisini bilgilendirir.

•             Hastanın aldığı tanıyı takip eder.

•             Çalışan ya da öğrencinin (okula dönüşünde sakınca olmadığına) dair hekim raporu ister.

          İlgili idareci

•             Sürecin doğru işlemesini kolaylaştırır.

•             Çalışan ya da öğrencinin okul sınırları içinde bulunduğu mekanlar, kimlerle ne süre     ile temas ettiği bilgisi liste şeklinde tutanak altına alır.

•             Okula dönmesinde sakınca olmadığı yönündeki raporu takip eder.

          İdari İşler Sorumlusu

•             İzolasyon alanı boşalınca dezenfeksiyonunu sağlar

Şüpheli Covid-19 Vakasının Tahliyesi/Transferi

Etkilenmeyen çalışanlar, düşük riskli maruz kalma olduğu düşünülen kişilerdir. Kuruluşta olası COVID-19 vakası olsun veya olmasın hastalık, bulaşma ve önleyici tedbirler hakkında bilgi verilir.

Okuldan hastanın transfer edildiği veya ayrıldığı tarihten itibaren 14 gün boyunca ateş, öksürük veya nefes almada zorluk da dahil olmak üzere COVID-19 semptomlarını kendi kendine izlemeleri istenir.

14 gün içinde COVID-19’u gösteren semptomlar geliştirmeleri durumunda, derhal okul yönetimine durumu bildirmeleri, kendi kendini izole etmeleri ve yerel sağlık kuruluşlarına başvurmaları istenir.

 

Filyasyon/Sürveyans

Filyasyon/sürveyans işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülür. Bu işlemler kuruluşta şüpheli bir vaka tespit edildikten hemen sonra başlanır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), olası veya teyit edilmiş bir vakanın semptomlarının başlamasından 2 gün önce ve 14 gün sonra aşağıdaki maruziyetlerden herhangi birini yaşayan kişi olarak  tanımlar:

• Olası veya teyit edilmiş bir vakayla 1 metre içinde ve 15 dakikadan fazla yüz yüze temas,

• Olası veya teyit edilmiş bir vakayla doğrudan fiziksel temas,

• Uygun kişisel koruyucu donanım kullanmadan muhtemel veya doğrulanmış COVID-19 hastalığı olan kişiye doğrudan temas,

• Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen diğer durumlar.

 

2.1.2      COVID-19 TANISI ALAN ÇALIŞAN YADA ÖĞRENCININ TEDAVI SONRASI OKULA DÖNÜŞÜ

Tedavisi yapılan çalışan ya da öğrenci, ilgili sağlık kuruluşu tarafından 14 günlük süre sonrası “okula dönmesinde sakınca olmadığına dair raporu ile  okula kabul edilir.

Okula ilk geldiğinde önce okul müdürü değerlendirilir, okul müdürünün uygun görmesi sonrasında işine devam eder. İlgili idareci akışın gerçekleşmesini sağlar.

 

2.2          KİŞİSEL KORUYUCU KULLANIMI

Tüm çalışanlar ve öğrenciler okulda bulundukları süre içinde maske takmakla yükümlüdür. Maskeler ventilsiz olmalıdır. Ventilli maske kullanmak isteyenler üzerine medikal maske takmak zorundadır.

Tüm çalışanlar ve öğrenciler siperlik ya da gözlük ile korunma düzeyini artırmalıdır. Okulumuzda temizlik ya da sağlık hizmeti alanında çalışanlar, belirlenmiş görevleri yerine getirirken eldiven kullanır, bunun dışında okul genelinde eldiven kullanılmamaktadır.

 

2.3          OKUL ORTAMININ DÜZENLEMESİ

              

2.3.1      OKUL ORTAMINDA ALINAN TEDBİRLER

1.            Öğrencilere, çalışanlara ve velilere fiziksel mesafe, kişisel koruyucu malzeme kullanımı, selamlaşma-vedalaşma alışkanlıkları, öksürme ve hapşırma adabı, el ve solunum hijyeninin sağlanması ve korunması hakkında düzenli bilgilendirmeler ve hatırlatmalar yapılır.

2.            Tüm çalışma ortamlarının (ofis, sınıf, atölyeler, tuvalet alanları vb.) kapı ve pencereleri açık tutularak temasın azaltılması ve ortamın havalandırılması sağlanır. Tüm çalışma ortamlarının havalandırılmasının plana uygun şekilde sürdürüldüğü kontrol edilir.

3.            Kişisel bilgisayarlar, telefonlar, kumandalar, optik fareler, klavyeler kullanıcının kendisi tarafından; ortak kullanılan diyafon, mikrofon vb. her kullanımdan sonra teknik ekip tarafından; ortak kullanımda olan bilgisayar ve optik fareler belirlenmiş sorumlular tarafından, ekibinin önerileri ve denetimi ile düzenli olarak temizlenir. Bu materyallerin her kullanımı öncesi ve sonrasında eller yönergeye uygun yıkanarak zaman planlaması buna göre yapılır.

4.            Bekleme alanlarında masa üstlerinde dergi vs kaldırılmıştır.

5.            Sınıf içi pano ,lavabo üstü  ,koridor, bahçe,vb. görünür alanlara, hijyen ve sanitasyon bilincini ve farkındalığını artırmaya yönelik afiş, poster vb. asılmıştır.

6.            Sınıf içinde yüksek sesli aktivitelerin yapılması engellenmiştir.

7.            Sınıf içinde ortak kullanılan kalem, oyuncak vs. eşyalar kaldırılmış ve öğretmenler tarafından kişisel eşyalarının ortak kullanılmaması yönünde uyarılarda bulunulacak ve eğitimlerle pekiştirilecektir.

8.            Teneffüs saatleri düzenlenip öğrencilerin hepsinin aynı anda dışarıda olmaları engellenecektir. Kantin, yemekhane ,bahçe gibi alanlar dönüşümlü olarak kullanılacak bahçe oyun alanı temizliği günde en az 2 kez temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacaktır.

9.            İdari oda sosyal mesafe kuralına göre düzenlenmiş, ortak malzemelerin kullanımı kısıtlanmış, bilgisayar gibi ortak kullanılacak aletler en az yüzde 70 alkol içerikli dezenfektanlar ile günde 2 kez silinecek ve kendileri tarafından el hijyenine dikkat edilecek odalarında el antiseptiği ve pedallı atık kumbarası bulunacaktır.

10.          İdari odanın kapıları/camları sürekli açık kalması sağlanacaktır.

11.          Öğrenci ve veli görüşmeleri idari oda dışında yapılacaktır.

12.          Misafir  ve personel girişlerinde güvenlik tarafından  temassız       ateş ölçümü yapılacak olup 38 derecenin üstündeki ölçümde 15 dakika beklenerek ikinci ölçüm yapılacak yine 38 ve üstü çıkan durumda sağlık birimi aranarak ilgili prosedür uygulanmaktadır.-           

13.          Tüm kargolar giriş kapısında bırakılır ve güvenli bir  noktadan teslim alınmaktadır.

14.          Dış alanlara sosyal mesafe işaretlemeleri ve kapı önüne  hijyen paspası konulmuştur.

15.          Tüm girişlere, tuvalet girişlerine vs gibi uygun yerlere en az yüzde 70 alkol içeren el dezenfektanları konulmuştur.

       

2.3.2      YEMEKHANE KULLANIMI

1.            Yemekhane girişine bilgilendirici afişler asılmış ,el antiseptiği konulmuştur.

2.            Lavabo üstlerine el yıkama talimatnamesi asılmıştır.

3.            Yemek hazırlanan kısım ve yemek yenilen kısımlar plana göre temizlenmektedir.

4.            Yerlere  Sosyal mesafe işaretlemeleri yapıştırılmıştır.

5.            Ambalajda ekmek, kapalı kutuda su bulunmakta ,açık büfe hizmeti kaldırılmıştır.

6.            Çalışanlar iş önlüğü, bone, maske, eldivenlerini kullanmaktadır.

7.            Tuz , karabiber, kırmızı biber, kekik tek kullanımlık paketlerdedir.

8.            Kaşık, çatal ,bıcağın tek kullanımlık kağıt ceplerde sunulmaktadır.

 

2.3.3      SERVİS KULLANIMI

Servis araçlarının işleyişi ve kapasiteleri Millî Eğitim Bakanlığının belirleyeceği kararlar doğrultusunda planlanır.

Araçlar; sabah servisi öncesi, çalışan ve öğrencilerin okula teslimi sonrası, benzer şekilde okul çıkış saati öncesinde ve servis bitiminden sonra yarım saat havalandırılır.

Bütün araçlarda kâğıt peçete, ıslak mendil, el antiseptiği ve çöp poşeti bulundurulur. Araç kokusu kullanılmaz. El antiseptiği çalışan kullanımı içindir. Gereğinde öğrencilerin güvenlik kurallarına uygun şekilde kullanmasına izin verilir.

Tüm araç sürücü ve rehberleri, araçlar boş bile olsa araca maskeli olarak ve el antiseptiği uygulaması yaptıktan sonra biner. Tüm sürücü ve rehberlere maske ve el antiseptiği kullanımı konusunda eğitim verilmiştir.

Ögrenci ve çalışanlar her gün aynı koltuğa oturarak maskeleri takılı olarak seyahat eder. Sık temas olan kapı tutmacı, koltuk arkası tutmaçları, kemer tokaları, kol dayama ve rehber korunağı her yolculuktan sonra temizlenir. Temizlikte Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen klor bazlı ürünler kullanılır.

Aracın süpürülmesi, perde ve koltuk başlıklarının yıkanması, koltuk yüzeylerinin silinmesi, yer döşemesinin temizlenmesi haftalık olarak yapılır. Gereğinde sıklaştırılır.

Araçlarda düzenli aralıklarla özel kimyasallar ile ilaçlama ve dezenfeksiyonu yapılır. Gereğinde ilave ilaçlama uygulanır.

Sürücü ve rehberlerin fiziki durumları ulaşım müdürü tarafından günlük olarak gözlenir. Hasta çalışanların tedavi ve istirahati bitmeden okula dönmemeleri beklenir. Hazırda yedek sürücü ve rehber bulundurulması esastır

2.3.4      TEDARİKÇİ FİRMALARLA İLGİLİ SÜREÇ

Temizlik, sarf malzeme vb. tüm ihtiyaçlar kontrollü bir şekilde   tedarik edilerek korunaklı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine uygun olacak şekilde muhafaza edilmektedir.

Firma seçimlerinde, tedarik zincirindeki her bir tedarikçinin bütünlüğü ve sağlamlığı hakkında araştırma yapılır.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

(Bkz. öğrenci ve çalışanlar için alınan önlemler)

Tüm öğrenci, çalışan ve velilerin destek ve eğitim ihtiyacı, uygulanan ihtiyaç analizleri sonuçlarına göre şekillendirilir.

Eğitimler görsel materyallerle ve müfredat içindeki düzenlemelerle desteklenir.

 

Bu eğitimler aşağıdaki başlıklar altında yer alır:

•             Çalışan sağlığı ve iş güvenliği

•             Okul güvenli

•             Psiko destek çalışmaları (Stresle baç etme, uyum ve oryantasyon

•             Fiziksel sağlık

•             Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi

•             (Verilen eğitimler )

 

Geleceğe değer katan bireyler yetiştiriyoruz.

Her gün çocuğunuz için mükemmel bir eğitim sunacağız.
KAYIT BAŞVURUSU