Eğitim Modelimiz

Çocuk Olmak İsteyeceksiniz!

Eğitimdeki tutkumuz ile; ulusal ve evrensel düzeyde var olabilen, yetenek, beceri, bilgi ile tutum ve değerleri üst düzeyde gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Değerler Eğitimi Programı

Değerler eğitimi, toplumsal yaşam içinde bireyin tutum ve davranışlarını olumlu yönde değiştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan süreçler bütünüdür.

UNESCO ve BÜGEM 'Bütünsel Gelişim Modeli'mizin belirlemiş olduğu değerler; okul öncesi eğitiminde tüm disiplin alanlarında ve her düzeyde tematik bir yaklaşımla inşa edilerek Anaçağ öğrencilerine kazandırılır.

Eğitimin hedeflerinden biri, yaşamın değerlerini öğretmekle olmalıdır.

BÜGEM ile tüm yıl boyunca belirlemiş olduğumuz eğitim takvimimiz doğrultusunda öğrencilerimize değerler eğitimini ders başlığı altında haftada iki saat olarak vermekteyiz. Diğer tüm derslerimizde, okul içi tüm çalışmalarımızda ve aile katılımlarımızda yer alarak disiplinler arası çalışmalar ile yaşamlarının bütünde bulunuyor ve değerleri davranışa çeviren bireyler yetiştiriyoruz.

Beceri Eğitimi Programı

Bir birey yetenekleri ile doğar ve şifreli bir kutu gibidir. Anaçağ Anaokulu olarak biz öğrencilerimizin yeteneklerini keşfediyor ve  doğuştan sahip oldukları yeteneklerini; sanat, spor, müzik gibi alanlar ile çoklu zeka kuramından yararlanarak hazırladığımız BEP 'Beceri Eğitmi Programı'mız ile becerilerini geliştiriyoruz. 

Öğrencilerimizde "Deha" yerine "Beceri" arıyoruz.

Toplumumuzda yanlış anlaşılan bir nokta da bireylerin becerilerini testler ile ölçmektir. Bir bireyin bcerilerini ortaya çıkarmak testler ile doğru orantılı değildir. Testler anlık ilgi alanlarını ortaya çıkartmaktadır. Anaçağ Anaokulu olarak öğrencilerimizin becerilerini BEP ile sarmal çalışmalarımız doğrultusunda ders başlıkları altında yer vermekteyiz. Ekinoks sınıfı, lego education, mucit atölyesi ve bir çok branş dersleri ile becerilerini keşfetmeyi destekliyoruz. 

Yabancı Dil Eğitimi Programı

  • OXFORD Unversity Press Materials
  • Tiny Helper Of The Week Activities
  • Puppet Hours Activities
  • Message Board Time Activities
  • Presentation Activities
  • The Learning Day (TLD) Activities
  • Using Flashcards
  • Role Play Activities
  • OXFORD PARENTS' GUIDE
  • Total Physical response (TPR) Activites

Öğrencilerimiz sürekli İngilizce ve Fransızca dillerine maruz kaldıkları bu programda eğitim saatleri içerisinde tüm alanlarda hem sınıf öğretmenleri hem de yabancı dil öğretmenleri ile birlikte zaman geçirmektedirler. Öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirirken aynı zamanda özgüvenlerinin oluşmasına ve mutlu oldukları bir ortamda ifade edebilme becerilerinin gelişmesine özen gösterilmektedir.

Öğrencilerimizin ikinci bir dil öğrenmeleri anadillerini öğrenmelerini etkilemez veya yavaşlatmaz. Aksine beyin okul öncesi dönemde iki dili birbirinden ayırt etmeden, gelişimini paralel olarak sağlamaktadır. Araştırmalara dayalı olarak anadilini geliştirmede olumlu katkıları bulunmaktadır.

BEM 'Bilingual Education Model' ; dil öğreniminde hem ana dile hem de yabancı dile bir arada maruz kalınması anlamına gelir. 0-6 yaş grubunda bir bireyin beyninde bulunan sinaptik bağlantılar yetişkinlere oranla daha fazladır. Beyindeki bu sinaptik bağlantılar kullanılmadığı zaman kaybedilir. Nitekim araştırmalar doğrultusunda; yetişkinlere göre okul öncesi dönemde doğru yönlendirme ve mükemmel eğitim ile öğrenim hızı daha kalıcı ve kolaydır.

 

 

Okula Hazırlık Programı

BÜGEM 'Bütünsel Gelişim Eğitim Modelimiz' ile ulusal ve uluslararası geçerliliği kanıtlanmış yaklaşımlardan yararlanılarak, Çağfen Koleji tarafından hazırlanan eğitim programımız doğrultusunda MEB tabanlı farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş Okul Öncesi müfredatı ile İlkokula hazırlık çalışmaları yer almaktadır.

Öğrencilerimize yalnızca bilgi vermeyi değil, edindiği bilgileri kavrayıp anlamasını ve kullanmasını, analitik düşünmeyi, irdeleyip değerlendirmesini sağlayan "12 Ay Eğitim" uygulaması ve "Pozitif İklim Okulu" anlayışına göre eğitim öğretim yapmayı, öğrencilere "öğrenmeyi öğreten" öğrenci merkezli bir sistem gerçekleştiriyoruz.

Bir Ülkenin geleceği, o ülkenin insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.

Okula Hazırlık Programımız, İlk ve Orta Öğretim kademeleri ile devamlılığı sağlayan erken çocuk eğitimi ile entegre edilmiştir. Müfredatın uygulama aşamaları ve verimliliği ders bazında takip edilmektedir.

Sınıf öğretmenlerimizin gözlemleri ve yıllık eğitim takvimimiz de yer alan veli-öğretmen görüşmeleri doğrultusunda öğrencilerimizin tüm akademik gelişimleri takip edilmektedir. Rehberlik birimimizin gerçekleştirdiği akademik gelişim testleri ve sınıf öğretmenlerimizin gerçekleştirdiği portfolyo, rubrik, bireysel performans çalışmaları ile gelişim cetveli oluşturulmaktadır. Öğrencilerimizin bireysel gelişim envanterleri eğitimin başarısında önemli bir yer almaktadır.

Okula Hazırlık Programımız ile okul olgunluğu ve akademik başarıda geleceğe sağlam adımlar atıyoruz.

Eğlenceli Sayılar

0+

Öğrenilen Değer

0

Beceri Gelişim Alanı

0

Uygulama Metodu

0+

İngilizce Kelime

Anlayışımız

BÜGEM 'Bütünsel Gelişim Eğitim Modeli'miz ile çocuklarımızı; geleceğe sağlam adımlarla başlayan, kendisine, ailesine ve ülkesine değer katan bireyler olarak yetiştiriyoruz.

PİO 'Pozitif İklim Okulu'

PİO 'Pozitif İklim Okulu' anlayışı ile çocuklarımızın kendileri ve çevreleri ile olumlu iletişim kurmalarına öncülük ediyoruz. Çocuklarımızın karsılaştığı olumsuz davranışları neden-sonuç iliskisi kurarak çözüm odaklı düsünme becerisine yönlendiriyor ve o davranıştan uzak durabileceği “iradeyi” gelistiriyoruz.

PİO'nun, çocuklarımızın öz güven ve öz saygı düzeylerinin gelişimi ve sosyalleşmelerini sağlama konusunda da yaşamsal bir önem taşıdığına inanıyoruz. Kardeşlik, hoşgörü, samimiyet, güven, cesaret, sorumluluk, işbirliği, yardımlaşma gibi özellikler, okul iklimimizin en temel özellikleri arasındadır.

 

BOM 'Butik Okul Modeli'

BOM 'Butik Okul Modeli'; öğrencileri katılımcı olmaları konusunda daha yoğun bir biçimde destekleyebilmekte, cesaretlendirmekte ve üst düzeyde sonuçlar elde etmektedir. BOM anlayışı öğrencilerin çok daha samimi, birincil ve pozitif yönde ilişkiler kurabildikleri, şiddet içeren ve diğer istenmeyen öğrenci davranışlarının büyük azalma gösterdiği, öğrencisine daha fazla zaman ayrılabilen okul kültürü anlamına da gelmektedir.

Butik okul anlayışı ile sınıf sayılarımız 12 kişiden oluşmaktadır.

Biz öğrencilerimizin akademik, psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik özellikleri ile birebir takip ve geri bildirimlerini saglayabildiğimiz  BOM kültürünü destekliyoruz.

Uygulama

BÜGEM 'Bütünsel Gelişim Eğitim Modeli'miz ile çocuklarımızı; geleceğe sağlam adımlarla başlayan, kendisine, ailesine ve ülkesine değer katan bireyler olarak yetiştiriyoruz.

FRANSIZCA EĞİTİMİ

"Okulumuzda Fransızca Eğitim Programı uygulanmaktadır. Erken yaşta yabancı dil öğretiminin çocuğun bilişsel gelişimine katkıda bulunacağını bilerek programımızı şekillendiriyoruz.. Anadil edinimi süresince öğrenilen yabancı dil çocuğun sadece hedef dil becerileri geliştirmesini, sağlamaz aynı zamanda anadilindeki edinim sürecini de hızlandırır. Öğrendikleri şarkı ve tekerlemeler ile yaptıkları eğlenceli etkinlikler sayesinde Fransızcayı benimsemektedirler. Fransızca dersleri çeşitli oyun ve şarkıların yanı sıra çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen etkinliklerle gerçekleşir."

EBEVEYN AKADEMİSİ

Öğrencilerimizin ilk altı yıl gelişimlerini destekler iken ebeveynlerimizin de bu süreçte; edinilecek bilgiler ve faaliyetler, bakış açılarını değiştirecektir. Ebeveynlerimizi olumlu ve etkili rehberlik teknikleri ile desteklemekteyiz. Ebeveyn Eğitim Pro-gramı, dört aşamadan oluşmakta olup Güz ve Bahar dönemi kapsamında her ay düzenlenmektedir. 

BEM 'BILINGUAL EDUCATION MODEL'

Çift Dilli Eğitim Sistemi ile öğrenciler, İngilizceyi edinme yöntemi ile öğrenirler. Kavramları aynı anda hem Türkçe hem de İngilizce olarak edinen öğrenci çift dilli eğitim ile İngilizceyi kendi yaşıtlarından çok daha hızlı ve ileri bir düzeyde öğrenirler. Sınıf Öğretmeni ve Yabancı Dil Öğretmenin işbirliği sayesinde gerçekleşen bu eğitim dünyada başarısı kanıtlanmış bir okul öncesi dil öğrenme metodudur.

EBEVEYN İLETİŞİM MODELİ

Modern teknoloji çağında ebeveynlerimiz ile dijital platformlarda gerçekleştirdiğimiz K12Net üzerinden ve haftalık dijital geri bilgilendirmelerimiz ile daimi iletişim kurulmaktadır. Aylık ve haftalık ebeveyn telefon görüşmelerimizin yanı sıra birebire görüşmelerimiz Ebeveyn İletişim Modelimizde yer almaktadır. 

Geleceğe değer katan bireyler yetiştiriyoruz.

Her gün çocuğunuz için mükemmel bir eğitim sunacağız.